Xem Video CHỨNG THƯ ĐIỀU THÔ

Xem Video CHỨNG THƯ ĐIỀU NHÂN

Bước 1: Tạo một danh sách các nội dung/ bảng nội dung thường dùng trong quá trình đánh máy.

Ví dụ:

Bước 2: Tạo danh sách các chữ viết tắt tương ứng các nội dung vừ nêu trên.

Ví dụ:

Bước 3: Cài đặt.

– Bôi đen nội dung, bảng nội dung thường sử dụng trong quá trình đánh chứng thư.

– INSERT \ QUICK PARTS \ SAVE SELECTION TO QUICK PARTS GALLERY

1. Bôi đen nội dung cần cài đặt  

Hộp thoại mới hiện ra.

Option: Chọn Insert content its own paragraph.  
Category: Nên đặt thẻ tương ứng loại hàng  
Name: nhập tên theo bảng viết tắt đã đặt  

Bước 4: Kiểm tra và Thực hành.

  • Gõ chữ viết tắt AFLA. Sau đó, bấm F3

Và kết quả là:

OK. Fine

ĐÁNH CHỨNG THƯ CHƯA BAO GIỜ NHẸ NHÀNG ĐẾN THẾ. ^^