Bước 1: Chọn Start -> Control Panel:

Bước 2: Chọn thể hiện theo danh sách Large Icon

Bước 3: Chọn Icon Java

Bước 4: Sau khi màn hình Java Control Panel mở lên click chọn tab Java -> chọn View

Bước 5: khi Java bị update thì cột thứ 4 “Runtime Parameter” trống Anh / Chị có thể chọn copy nội dung -Djava.vendor=”Sun Microsystems Inc.” từ bên dưới lên hoặc điền vào nội dung -Djava.vendor=”Sun Microsystems Inc.”

Cột Runtime bị trống nội dung nên cần điền nội dung vào

Bước 6: Xem lại thông tin đã nhập đủ

hình đã diền nội dung vào cột Runtime

Chúc Anh / Chị chỉnh sửa thành công.

Vẫn không được vui lòng liên hệ IT đơn vị hoặc IT tập đoàn để được hỗ trợ.

Trân trọng.