Bước 1: Chọn Trang chủ

Bước 2: Chọn mục quản lý chỉ tiêu – phương pháp

Chọn Add row

Bước 3 nhập tên chỉ tiêu vào ô Tên tiếng việtcheck chọn ô sử dụng

Bước 4: Nhấn nút Save để lưu chỉ tiêu vào hệ thống