Bước 1: Chọn Trang chủ

Bước 2: Chọn mục quản lý chỉ tiêu – phương pháp

Bước 3: Nhập tên phương pháp vào ô số 1 (theo hình đính kèm)

Bước 4: bấm Save vào ô số 2 (theo hình đính kèm bên trên)